Aftrekposten

Heb je naast je reguliere baan ook freelancewerk of nevenactiviteiten? Dan heb je te maken met ‘resultaat uit overige werkzaamheden’. Deze inkomsten brengen belastingverplichtingen met zich mee. Het is belangrijk om hier goed rekening mee te houden bij het doen van je aangifte inkomstenbelasting.

Gelukkig zijn er aftrekposten om je belastingdruk te verlagen. In dit artikel ontdek je welke kosten je kunt aftrekken en hoe je dit doet. Praktische tips helpen je om optimaal gebruik te maken van belastingvoordelen. Zo houd je meer over van je verdiende geld.

Dit artikel in 30 seconden

 • Resultaat uit overige werkzaamheden zijn inkomsten naast een reguliere baan. Denk hierbij aan freelancewerk of klussen. Deze inkomsten brengen specifieke belastingverplichtingen met zich mee. Gelukkig zijn er diverse aftrekposten om de belastingdruk te verlagen.
 • Wat valt onder ‘resultaat uit overige werkzaamheden’? Inkomsten uit arbeid die niet in loondienst zijn en niet als bedrijfswinst worden gezien. Voorbeelden zijn:
  • Bijverdiensten met klussen
  • Freelancewerk
  • Vergoedingen.
 • De belastingdienst ziet overige werkzaamheden als volgt: “De belastingplichtige heeft arbeid verricht in het economisch verkeer waarmee hij een geldelijk voordeel beoogde dat hij redelijkerwijs kon verwachten en deze arbeid verrichtte hij niet als ondernemer of in een dienstbetrekking.”
 • Je bent geen ‘ondernemer’ voor de inkomstenbelasting als je een ‘resultaatgenieter’, of ‘startende ondernemer‘ bent.
  • Resultaatgenieter: Geen ondernemer voor inkomstenbelasting, maar kan wel bij KvK staan ingeschreven.
  • Startende ondernemers: In eerste jaren vaak lage inkomsten die als ‘resultaat uit overige werkzaamheden’ worden gezien.
 • Er is geen administratieplicht voor resultaatgenieters. Ben je een resultaatgenieter? Dan ben je wel verplicht om opbrengsten en kosten bij te houden volgens normale boekhoudregels.
 • Geef bij je aangifte inkomstenbelasting alle inkomsten uit nevenactiviteiten op in box 1 onder ‘resultaat uit overige werkzaamheden’. Vermeld ook alle gerelateerde kosten om optimaal gebruik te maken van aftrekposten en je belastingdruk te verlagen.
 • Als resultaatgenieter heb je geen recht op de Mkb-winstvrijstelling omdat je niet wordt gezien als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Hierdoor kun je geen gebruik maken van aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek of Mkb-winstvrijstelling.
 • Aftrekposten voor ‘resultaat uit overige werkzaamheden
  • Helemaal aftrekbaar:
   • Gereedschap
   • Hardware en software
   • Vakbladen
   • Portokosten
   • Huur van bedrijfsruimte
   • Reiskosten (openbaar vervoer of taxi)
  • Gedeeltelijk aftrekbaar:
   • Gebruik eigen auto voor zakelijke doeleinden (23 cent per kilometer)
   • Zakelijke lunches en maaltijden (80% aftrekbaar)
   • Kosten voor werkruimte onder bepaalde voorwaarden
  • Niet aftrekbaar:
   • Werkruimte thuis (in veel gevallen)
   • Eten en drinken tijdens werktijd (uitgezonderd zakenlunches)
   • Boetes (bijvoorbeeld voor te hard rijden)
 • Aftrekposten in één keer aftrekken of afschrijven?
  • Aankopen < € 450: In één keer aftrekken in het jaar van aankoop.
  • Aankopen > € 450: Gespreid aftrekken over meerdere jaren (afschrijven).
 • Bewaar je bonnetjes altijd goed. Het kan zijn dat je jezelf moet bewijzen.

Dit zijn ‘resultaten uit overige werkzaamheden’

Heb je inkomsten uit nevenactiviteiten of freelancewerk? Deze inkomsten vallen niet onder loondienst en worden niet als bedrijfswinst beschouwd. Daarom worden ze belast als resultaat uit overige werkzaamheden, wat in box 1 van de belastingdienst valt. Het gaat er wel om dat je werkt met als doel om er geld mee te gaan verdienen. Sommigen noemen dit simpelweg: inkomsten uit overig werk.

Wat valt hieronder? Alle inkomsten die je met arbeid verdient en waar je financieel voordeel uit haalt. Deze inkomsten vallen niet onder (belastbare) winst uit onderneming.

Dit is vaak een grijs gebied. Het is belangrijk om zelf te bepalen onder welke categorie jouw inkomsten vallen. Overige werkzaamheden omvatten bijverdiensten uit klussen, freelancewerk en andere vergoedingen.

Hoe definieert de overheid dit? De rechtspraak gebruikt de volgende definitie: “De belastingplichtige heeft arbeid verricht in het economisch verkeer waarmee hij een geldelijk voordeel beoogde dat hij redelijkerwijs kon verwachten en deze arbeid verrichtte hij niet als ondernemer of in een dienstbetrekking.”

Resultaatgenieters en startende ondernemers worden getaxeerd onder resultaat uit overige werkzaamheden.

Aftrekposten

Wat is een resultaatgenieter?

Je bent een resultaatgenieter als je inkomsten hebt uit overig werk (zoals freelancewerk of klusjes) maar geen ondernemer bent. Dit betekent dat je inkomsten worden gezien als ‘resultaat uit overige werkzaamheden’. Geef je bijvoorbeeld bijles, of doe je kleine klusjes voor anderen? Dan betaal je wel belasting, maar dus uit deze bijzondere schaal.

Startende ondernemers verdienen niet zo veel

Als resultaatgenieter ben je geen ondernemer voor de inkomstenbelasting. Toch kun je ondernemer zijn. Dit geldt in ieder geval als je staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Startende ondernemers verdienen vooral de eerste 2 jaar nog niet zoveel. De belastingdienst ziet de lage inkomsten dan als resultaat uit overige werkzaamheden (overig werk). Zodra je meer verdient, ben je ineens wel ondernemer voor de inkomstenbelasting.\

startende ondernemer

Administratieplicht als resultaatgenieter

Geef je de inkomsten op als resultaatgenieter? Dan ben je geen (echte) ondernemer. Dit betekent dat je geen administratieplicht hebt. Je hoeft dus niet bij te houden wie je opdrachtgevers zijn. Je hebt ook niks te maken met BTW. Wel moet jij je aan de normale boekhoudregels houden. Je houdt de opbrengsten en kosten goed bij. De belastingdienst kan hier op een later moment altijd om vragen.

Persoonsgebonden Aftrek

Naast de specifieke aftrekposten voor ‘resultaat uit overige werkzaamheden’, zijn er ook algemene aftrekposten die je belastingdruk kunnen verlagen. Dit zijn de persoonsgebonden aftrekposten. Deze omvatten onder andere ziektekosten, partneralimentatie, studiekosten en giften aan goede doelen.

Hoewel deze kosten niet direct verbonden zijn aan je werkzaamheden, beïnvloeden ze wel je totale belastingaangifte. Zorg ervoor dat je ook deze aftrekposten in je aangifte meeneemt. Hierdoor kun je optimaal gebruikmaken van de belastingvoordelen en houd je meer over van je totale inkomen, inclusief de inkomsten uit overig werk.

Geen Recht op Mkb-winstvrijstelling voor Resultaatgenieters

De Mkb-winstvrijstelling is een belastingvoordeel voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Het is een vrijstelling van 14% op de (belastbare) winst, na aftrek van andere ondernemersaftrekken. Echter, als resultaatgenieter heb je geen recht op de Mkb-winstvrijstelling. Dit komt doordat je niet wordt gezien als ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Als je inkomsten hebt uit overig werk, val je niet onder de ondernemersregeling. Je kunt dus geen gebruikmaken van aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek of Mkb-winstvrijstelling. Het is belangrijk om dit onderscheid te maken, zodat je weet welke aftrekposten voor jou van toepassing zijn en je geen aftrekposten claimt waar je geen recht op hebt.

Resultaat uit overige werkzaamheden aftrekposten

Heb je inkomen in box 1 en komt dit vanuit overige werkzaamheden? Mogelijk maak je hier kosten voor. Denk maar eens aan de aanschaf van een computer, het volgen van een cursus of reiskosten. Hoe zit het met deze aftrekposten? Sommigen hiervan mag je opgeven, anderen weer niet. De belastingdienst maakt onderscheid tussen helemaal, gedeeltelijke of niet aftrekbare kosten.

Helemaal aftrekbare extra kosten

Kosten die bedoeld zijn voor je verdiensten zijn helemaal aftrekbaar. Dit geldt in ieder geval voor de volgende zaken:

 • Gereedschap
 • Hardware en software
 • Vakbladen
 • Portokosten
 • Huur van bedrijfsruimte
 • Reiskosten: openbaar vervoer of taxi

Deze kosten mag je al aftrekken voordat je de inkomsten binnen hebt. Bijvoorbeeld omdat je eerst een computer moet aanschaffen of vakbladen moet lezen, voordat je aan het werk kunt.

Gedeeltelijk aftrekbare extra kosten

Sommige kosten zijn gedeeltelijk aftrekbaar. Heb je een eigen auto en gebruik je deze naast privé ook voor zakelijke doeleinden? Dan mag je in 2024  23 cent per kilometer aftrekken. Dit geldt overigens ook voor je scooter, brommer of fiets.

Je bent onderweg en eet of drinkt iets. Of je hebt een zakelijke lunch met een (potentiële) opdrachtgever. Ook deze kosten zijn gedeeltelijk aftrekbaar. Je mag 80% van de kosten aftrekken. Dit is best veel en dan ook zeker de moeite waard.

In sommige gevallen heb je recht op aftrek van kosten voor een werkruimte. Hierbij is het belangrijk dat er een zelfstandige werkruimte aanwezig is, of dat je meer dan 10% van de woning voor het werk gebruikt. In sommige gevallen moet je het pand als ondernemingsvermogen aanmerken of deze administratief opsplitsen. Kom je hier niet uit, dan kun je beter een boekhouder om hulp vragen.

Gedeeltelijk aftrekbare posten

Niet aftrekbare kosten

Voor veel freelancers is de werkruimte thuis niet aftrekbaar. Eten en drinken dat je tijdens werktijd gebruikt zijn ook niet aftrekbaar. Uitgezonderd zakenlunches of eten en drinken onderweg.

Ben je onderweg en krijg je een boete voor te hard rijden? Jammer, maar deze moet je toch echt zelf betalen. Dit mag je niet als aftrekpost opvoeren.

Je kunt als resultaatgenieter geen gebruik maken van de ondernemersaftrek (zelfstandigenaftrek, startersaftrek)

In één keer aftrekken of afschrijven

De aftrekposten mag je in één keer aftrekken of afschrijven. Is de aankoop goedkoper dan € 450, dan schrijf je de kosten in één keer af. Dit doe je altijd in het jaar waarin je de aankopen deed. Het kan ook dat de aankoop duurder was dan € 450. Vaak gebruik je deze producten langer dan een jaar. De kosten mag je dan gespreid aftrekken. Dit noemt de belastingdienst ook wel afschrijven.

Let op: aftrekposten zijn altijd zonder btw. Ben je ondernemer en heb je btw betaald? Dan mag je de betaalde btw aftrekken. Dit doe je in de btw-aangifte. Als resultaatgenieter krijg je hier niet mee te maken.

Bonnetjes goed bewaren

Wil je gemaakte kosten aftrekken, dan moet je dit wel kunnen bewijzen. De belastingdienst kan altijd ter controle langskomen. Hierbij vragen ze naar de bonnetjes (aankoopbon). Heb je geen bonnetjes of facturen, dan kun je ook geen gebruik maken van de aftrekposten. Zorg dat je administratie op orde is.

Resultaat uit overige werkzaamheden aangeven tijdens je aangifte inkomstenbelasting

Bij het doen van je aangifte inkomstenbelasting moet je de inkomsten uit overige werkzaamheden nauwkeurig opgeven. Zorg ervoor dat je alle inkomsten vermeldt die je hebt verdiend met overig werk.

Inkomsten uit overig werk, zoals freelancewerk of klusjes, vallen onder ‘resultaat uit overige werkzaamheden’. Deze inkomsten brengen belastingverplichtingen met zich mee, maar gelukkig zijn er diverse aftrekposten beschikbaar om je belastingdruk te verlagen.

Het is belangrijk om goed te weten welke kosten volledig, gedeeltelijk of niet aftrekbaar zijn, en om een gedegen administratie bij te houden. Door optimaal gebruik te maken van deze aftrekposten kun je meer van je verdiende geld overhouden.

Zorg ervoor dat je alle uitgaven goed documenteert en bewaart, zodat je voorbereid bent op eventuele controles door de Belastingdienst. Met de juiste kennis en voorbereiding kun je als resultaatgenieter efficiënt omgaan met je belastingzaken en profiteren van de beschikbare voordelen.