Meewerkend partner belonen?

Meewerkend partner belonen?

Hoe kan je je meewerkend partner belonen? Als je eigenaar bent van een eenmanszaak kán het bijna niet anders of je partner helpt je. Als dit vaker voorkomt kan ik me voorstellen dat je de behoefte krijgt om hier een vorm van vergoeding tegenover te stellen, ofwel je partner te belonen voor het meewerken in je bedrijf.

Dit kan in de vorm van een meewerkaftrek. Maar je kunt er ook voor kiezen om samen een vof (vennootschap onder firma) te stichten. Hieronder ga ik in op de verschillen tussen deze twee vormen van samenwerken. Overigens kan de partner ook in dienst komen van het bedrijf, op de loonlijst komen, zeg maar.

‘Belonen’ in vennootschap onder firma (vof)

Je kunt er als partners voor kiezen om een vof op te richten. In dit geval ben je samen eigenaar van de zaak. Je hoeft er geen ingewikkelde stappen voor te ondernemen. Net als bij de oprichting van een eenmanszaak ga je naar de KVK. De onderneming krijgt een KVK-nummer, je inschrijving wordt doorgegeven aan de Belastingdienst die vervolgens aan het bedrijf een btw-nummer toekent. Inschrijven bij de KVK kost je 50 euro. Iedere vennoot kan vervolgens in aanmerking komen voor de aftrekposten van de inkomstenbelasting. Hiervoor is het behalen van het urencriterium belangrijk, dat wil zeggen iedere vennoot moet minimaal 1225 uur aan/in het bedrijf werken om hiervoor in aanmerking te komen; naast een aantal andere voorwaarde, zoals de beoordeling of je wel écht ondernemer bent. Haal je dit aantal uren niet dan moet je over jouw deel van de winst inkomstenbelasting betalen zonder dat je in aanmerking komt voor de aftrekposten. Overigens ben je in dit geval ook ieder afzonderlijk helemaal aansprakelijk voor eventuele schulden. Oók met je privévermogen.

Meewerkaftrek

Je kunt dus ook gebruik maken van de meewerkaftrek: de partner werkt mee in het bedrijf maar wordt geen mede-eigenaar. Als de partner 5000 euro of minder geld krijgt voor het werk in de eenmanszaak, is dit bedrag niet aftrekbaar voor de winst. Wél kun je maximaal 4% van de winst aftrekken, afhankelijk van het aantal gewerkte uren. De ondernemer zelf moet dan wel voldoen aan de criteria van de Belastingdienst én minstens 1225 uur werken in het bedrijf. De partner hoeft over de ontvangen vergoeding geen inkomstenbelasting te betalen. Ontvangt de partner meer dan 5000 euro, dan is dit aftrekbaar van de winst, en betaalt de partner inkomstenbelasting over deze vergoeding.

Wil je hier samen met mij naar kijken? Ik onderzoek de mogelijkheden graag. Neem je contact met me op?

Met vrolijke groet,
Petra Elzinga