gift en schenking

Je hebt vast en zeker wel eens over giften en schenkingen gehoord. Dit zijn veelvoorkomende manieren om aan grote bedragen te komen. Maar wat is het verschil tussen een gift en een schenking precies? En hoe zit dat belastingtechnisch? In dit artikel ontdek je het.

Dit artikel in 30 seconden:

 • Een schenking is iets van waarde dat je zomaar krijgt.
  • Of je aangifte schenkbelasting moet doen, hangt af van de waarde.
  • Ontvang je een schenking in 2024 van € 2.658 of minder? Dan hoef je geen aangifte te doen. Dit heet een belastingvrije schenking.
  • Ontvang je de schenking in 2024 van je ouders? Dan mag het bedrag dubbel worden opgeteld. Dit is een totaal van € 6.633.
  • De jubelton is sinds 2024 afgeschaft. Let hier goed op! Je mag wel een eenmalige verhoogde schenking ontvangen, voor vrije besteding of een dure studie. Dit is in het eerste geval een bepaald bedrag tot € 31.813, in het tweede tot € 66.268. Deze schenking wordt ook de eenmalig verhoogde vrijstelling genoemd.
 • Een gift is meestal een eenmalige (incidentele) overdracht van geld of goederen.
  • Dit wordt vaak naar goede doelen overgemaakt.
  • Een gift is (gedeeltelijk) fiscaal aftrekbaar.
  • Dit hangt wel af van allerlei voorwaarden. Het moet naar een officieel goed doel worden overgemaakt. Denk hierbij aan een ANBI, SBBI of een vereniging. Lees dit artikel voor meer informatie over deze voorwaarden.
 • Het grootste verschil tussen een gift en een schenking is dus dat een gift belastingtechnisch voordelig kan zijn. Een schenking niet.
 • Schenkbelasting betalen, wie doet dat? In regel doet de ontvanger dit, maar de schenker mag dit op zich nemen. Let wel goed op dat de ontvanger altijd verantwoordelijk blijft.
 • Is het een jaarlijkse schenking, of een eenmalig geschonken bedrag? Dan gelden er andere voorwaarden. Kijk voordat je het bedrag overmaakt op de website van de Belastingdienst.
 • Ga je geld schenken en wil je aangifte doen? Dit doe je gemakkelijk online. Liever niet online aangifte schenkbelasting doen? Het mag ook via de post. Download hiervoor de PDF van de website van de belastingdienst. Let op: Stuur alle bladzijden van het aangifteformulier terug. Ook de bladzijden die niet ingevuld zijn. Anders wordt de aangifte niet verwerkt.

Wat is een schenking en hoe zit belastingvrij schenken?

Wil je geld schenken? Dan is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van wat een schenking precies is. Een schenking is iets van waarde dat je zomaar krijgt. Zo staat het op de website van de belastingdienst omschreven. Denk hierbij aan de volgende situaties:

 1. Geld schenken van ouder(s) aan kind voor de aankoop van een woning.
 2. Geld van een oom of tante, voor een wereldreis.
 3. Een schenking van de buurvrouw, om te helpen met de studiekosten.

Bij een schenking is het de intentie om iets te geven. De gever hoeft er in principe niets voor terug.

In de juridische wereld gebruiken we hiervoor de term “overeenkomst om niet”. Dit is een contract waarbij een partij iets doet of geeft, zonder daar een tegenprestatie voor te verwachten. De ene partij levert iets (vrijwillig) aan de andere partij, zonder een betaling of vergoeding te ontvangen.

Een schenking hoeft niet altijd om geld te gaan. Het gaat ook om spullen van waarde. Denk hierbij aan sieraden, een auto, paard of kostbaar schilderij.

Is een schenking belastingvrij? Dat hangt af van een aantal voorwaarden. We behandelen de voorwaarden samen:

Schenking

Aangifte schenkingsbelasting, hoe zit dat?

Of je aangifte moet doen van de schenking, hangt af van de waarde. Meestal gaan we uit van de marktwaarde. De marktwaarde is de prijs die iets had opgeleverd als het was verkocht.

In 2024 mag iedereen een bepaald bedrag belastingvrij schenken t.w.v. € 2.658. Hiervoor hoef je geen familie te zijn. Is de schenking van je (pleeg)ouders? Dan is de belastingvrije voet hoger. Namelijk € 6.633. Willen gescheiden ouders dit bedrag schenken? Dan blijft het bedrag hetzelfde.

Let goed op: in 2023 mochten ouders nog eenmalig belastingvrij schenken voor de aankoop van een huis, of investering in een studie. Dit bedrag was meer dan een ton en droeg de kenmerkende naam: “Jubelton”. Dit is sinds 2024 afgeschaft. Deze schenking mag dus niet meer belastingvrij worden gedaan.

Je doet de aangifte van een schenking gemakkelijk online op Mijn Belastingdienst. 

Eenmalige verhoogde schenking, of eenmalig verhoogde vrijstelling in 2024

Ouders mogen hun kind nog steeds een eenmalig verhoogd bedrag schenken. Dit is ondanks de afschaffing van de Jubelton. Dit is een schenking van € 31.813 voor vrije besteding, of € 66.268 voor een dure studie. Hier zitten uiteraard wel voorwaarden aan vast:

 1. Deze schenking mag nog niet eerder zijn gedaan.
 2. Het kind moet tussen de 18-40 jaar oud zijn.
 3. Het kind moet hier nog wel aangifte over doen.

Kijk voor het doen van een dergelijke schenking altijd op de website van de belastingdienst, of neem contact op met een belastingadviseur.

Wat is een gift? 

Een gift is meestal een eenmalige (incidentele) overdracht van geld of goederen. Een gift wordt vaak gedaan aan goede doelen. Dit kan fiscaal aftrekbaar zijn en daarmee financieel voordelig voor de gever. Er zijn wel limieten aan het bedrag dat je kunt aftrekken van de belasting. Deze limieten zijn afhankelijk van je inkomen.

Hoe zit dat dan met giftbelasting?

Of je aangifte moet doen van de gift, hangt af van een aantal voorwaarden. Om een aantal voorbeelden te noemen:

 1. Een gift aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een culturele ANBI
 2. Een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI)
 3. Een vereniging

Of de gift aftrekbaar is, hangt er ook van af of het een eenmalige, of periodieke gift is. Een jaarlijkse schenking, bijvoorbeeld, heeft andere voorwaarden. Kijk hiervoor op de website van de belastingdienst.

Je doet de aangifte van een schenking gemakkelijk online op Mijn Belastingdienst. 

Verschil tussen gift en schenking

Kortom, een gift en een schenking lijken erg op elkaar. Maar ze zijn toch anders. Het grootste verschil is op het gebied van fiscale behandeling. Giften (aan goede doelen, bijvoorbeeld) kunnen belastingvoordelen opleveren in de vorm van aftrekposten. Schenkingen (vaak binnen familiekring) brengen schenkbelasting met zich mee, afhankelijk van vrijstellingen en tarieven.

Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van deze verschillen om optimaal gebruik te maken van de fiscale mogelijkheden en verplichtingen. Raadpleeg bij twijfel altijd een belastingadviseur van Admi-On in om ervoor te zorgen dat je giften en schenkingen op de gunstigste manier afhandelt.

Kun je een schenking terugvorderen?

Een schenking is een meerzijdig verplichte rechtshandeling. Dat wil zeggen: er is een overeenkomst tussen schenker en ontvanger. Die overeenkomst hoeven ze niet schriftelijk vast te leggen, maar dit is wel aan te raden.

Kun je een schenking terugvorderen? Ja, dat kan, maar dan moeten beide partijen het erover eens zijn. Daarom moeten dit soort voorwaarden in de schenkingsovereenkomst zijn opgenomen. Dit gebeurt via een notariële akte, bij een notaris. Zo’n schenking heet een ‘herroepelijke schenking’.

Gift

Schenkingsovereenkomst via Notariële Akte

Vooral bij grotere bedragen of onroerend goed is het aan te raden een notaris te betrekken. De notariële akte zorgt voor een officiële vastlegging van de schenking. Dit is belangrijk voor fiscale (en juridische) zekerheid. Bovendien biedt een notariële akte extra bescherming voor beide partijen. Je kunt hierin dus voorwaarden en terugbetalingsclausules opnemen. Dit is handig als je kind gaat scheiden, bijvoorbeeld. Je kunt hierin ook een bewindvoerder benoemen, of andere voorwaarden opnemen. Zo weet je zeker dat er niets misgaat met jouw schenking, in geval van nood.

Kun je een (belastingvrije) schenking terugdraaien zonder schenkingsovereenkomst? 

Een schenking kan in bepaalde gevallen worden teruggedraaid, zelfs zonder schenkingsovereenkomst. Dit proces staat bekend als “schenking teniet doen”. Hier zijn enkele omstandigheden waaronder dit mogelijk is:

 1. Ondankbaarheid: Als de ontvanger zich ernstig ondankbaar gedraagt tegenover de schenker, kan de schenker de schenking terugvorderen.
 2. Niet voldoen aan voorwaarden: Als de schenking is gedaan onder bepaalde voorwaarden en de ontvanger voldoet hier niet aan, kan de schenker de schenking terugvorderen.
 3. Overleefd door schenker: Bij een schenking op papier moet de schenker het bedrag kunnen terugvorderen als hij dit nodig heeft voor zijn eigen onderhoud en verzorging.

Het is echter belangrijk om te weten dat deze situaties juridisch complex kunnen zijn en vaak de tussenkomst van een rechter vereisen. Het is verstandig om juridisch advies in te winnen als je overweegt een schenking terug te draaien. Heb je vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met de specialist van Admi-On voor advies.

Een schenking overmaken of contant geven

Wil je de schenking overmaken, of contant geven? Het maakt niet uit hoe je het doet. Zolang je maar wel in gedachten houdt dat je (in sommige gevallen) aangifte moet doen bij de belastingdienst.

Let op: Schenk je een groot bedrag? Dan krijgt de belastingdienst dit automatisch door. Dan wordt de melding sowieso gemaakt. Banken zijn namelijk verplicht om jaarlijks het saldi van hun klanten aan de fiscus door te geven.

Wil je contant geld schenken? Dan weet de belastingdienst niet om welk bedrag het gaat. De fiscus moet dan uitgaan van de eerlijkheid van de burger. 

Hoe doe ik aangifte schenkbelasting?

Je kunt heel eenvoudig aangifte doen van een schenking via Mijn Belastingdienst. Wil je de aangifte liever niet digitaal doen? Dan kun je deze PDF van de belastingdienst downloaden. Let goed op dat je de aangifte pas doet nadat de schenking is gegeven.

Aangifte doen op papier doe je zo:

 1. Stap 1: Download het aangifteformulier.
 2. Stap 2: Druk het formulier af.
 3. Stap 3: Verstuur het formulier per post.

Voor het adres van de belastingdienst verwijs ik je graag naar de website van de belastingdienst. Let op: stuur alle bladzijden van het aangifteformulier terug. Ook de bladzijden die niet ingevuld zijn. Onvolledige aangiftes worden niet verwerkt. Dan moet de aangifte volledig opnieuw worden ingestuurd.

Schenkingsbelasting boven de belastingvrije voet

In 2024 moet er belasting worden betaald boven de belastingvrije schenking van € 2.658 of € 6.633. De tarieven schenkbelasting zijn als volgt, (belastingdienst, 2024):

Tabel waarde schenkbelasting

Onder kind, wordt ook stief- of pleegkind verstaan. Onder overige erfgenamen, vallen familieleden of vrienden. Meer weten? Je leest het hier. 

Wie betaalt de schenkbelasting, de ontvanger of de schenker?

Schenkbelasting betalen, wie doet dit? Dát mag je zelf bepalen. De ontvanger is wel verplicht om aangifte te doen. Daarom betaalt deze in de meeste gevallen ook de schenkbelasting. Toch is het ook mogelijk voor de schenker om ervoor te kiezen om de schenkbelasting te betalen. In het aangifteformulier vul je in wie de schenkbelasting betaalt.

Let op: de ontvanger blijft in alle gevallen aansprakelijk voor het betalen van de schenkbelasting. Betaalt de schenker? Dan moet de ontvanger dit goed in de gaten houden.

Conclusie

Het verschil tussen een gift en een schenking lijkt op het eerste gezicht klein, maar belastingtechnisch zijn er grote verschillen. Een gift is meestal een eenmalige overdracht van geld of goederen aan een goed doel en kan fiscaal voordelig zijn door aftrekposten. Voorwaarde is dat de gift aan een erkende ANBI, SBBI of vereniging wordt gedaan.

Een schenking daarentegen betreft vaak grotere bedragen of waardevolle goederen binnen familiekringen en kan leiden tot schenkbelasting, afhankelijk van vrijstellingen en tarieven. Vooral bij schenkingen van ouders aan kinderen zijn er specifieke vrijstellingen en voorwaarden, zoals de eenmalige verhoogde vrijstelling voor een studie of woning.

De rol van de notaris kan bij beide belangrijk zijn, vooral bij periodieke giften en grotere schenkingen, om fiscale en juridische zekerheid te waarborgen.

Het is essentieel om goed geïnformeerd te zijn over de fiscale regels en voordelen van zowel giften als schenkingen. Raadpleeg bij twijfel altijd een belastingadviseur van Admi-On om optimaal gebruik te maken van de fiscale mogelijkheden en verplichtingen.