belastingen een kwestie van goed rekenen

Afbeelding over belastingen van Gerd Altmann via Pixabay

Voor veel mensen niet het meest favoriete onderwerp: belastingen. Iedereen komt vroeg of laat met belastingen in aanmerking. Als ondernemer heb je te maken met 2 soorten belastingen, namelijk de inkomstenbelasting en de omzetbelasting (btw).

Wat houdt de inkomstenbelasting eigenlijk in?

Iedereen die een inkomen geniet, moet hiervan een deel afdragen aan de overheid. Voor diegenen met een betaalde baan wordt elke maal bij de salarisbetaling een deel ingehouden, zodat je er eigenlijk niets van merkt. In het volgende jaar dien je dan de aangifte in waarbij je het totaal te betalen bedrag mag verminderen met aftrekbare kosten, onder andere de rente die voor een hypotheek is betaald. Het verschil tussen wat je moet betalen en al hebt betaald kan zowel positief als negatief zijn. Dus of je moet bijbetalen of je krijgt geld terug.

Voor degenen met een eigen bedrijf, bijvoorbeeld zzp’ers, bestaat het inkomen uit de winst van de onderneming. Na afloop, bij het indienen van de aangifte inkomstenbelasting, wordt bekeken hoeveel belasting hierover moet worden betaald. Gelukkig zijn er voor de zelfstandigen extra aftrekposten. Dit zijn bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek (voor wie gestart is als ondernemer) en de mkb-winstvrijstelling. Over het restant betaal je dan inkomstenbelasting.

De aftrekposten voor zzp’ers staan helaas onder druk. De regering is van plan om in ieder geval de zelfstandigenaftrek vanaf 2020 af te bouwen vanaf 2020 van € 7.280 naar ongeveer € 5.000.

Omzetbelasting of btw

De omzetbelasting, ook wel btw genoemd, is een belasting waar alleen de bedrijven mee te maken hebben. Tenminste, als consument betaal je uiteindelijk de btw maar de bedrijven, ook de eenmanszaken, lopen elk kwartaal tegen het feit aan dat de btw-aangifte op tijd moet zijn ingediend en (eventueel) betaald. Maar wat is nou eigenlijk btw?

De letters btw staan voor ‘belasting over de toegevoegde waarde‘. Het algemene tarief is 21%. Voor sommige goederen en diensten geldt een verlaagd tarief van 9%. De basisregel is, dat je over alle omzet, dus al je verkopen, btw in rekening moet brengen aan je klant (B2B). Doe je zaken met consumenten (B2C) dan zijn de bedragen die je communiceert vaak inclusief btw. Hoe dan ook, de klant betaalt vervolgens het factuurbedrag, inclusief btw aan jou. Jij geeft het totaal aan omzet en btw van je verkopen door aan de belastingdienst.

Over het algemeen heb je als ondernemer zelf ook btw betaald aan jouw leveranciers (investeringen, inkopen en kosten). Dit noemen we de voorbelasting. Het totaal van alle voorbelasting mag je in mindering brengen op het btw-bedrag dat je moet afdragen aan de Belastingdienst. Oftewel, het saldo van de te betalen btw verminder je met het te vorderen btw-bedrag. Het verschil tussen wat je aan btw moet betalen, of als voorbelasting in mindering mag brengen, kan zowel positief als negatief zijn. Dus of je moet in die periode betalen of je krijgt btw terug. Let nog wel even op het feit dat niet alle btw van iedere leveranciers aftrekbaar is.

Kleineondernemersregeling (KOR)

Verder noem ik hier nog even de kleineondernemersregeling, de KOR. Deze is bedoeld voor ondernemers die verwachten dat ze in een kalenderjaar niet meer dan € 20.000 omzet gaan realiseren. Als je wilt deelnemen aan deze regeling hoef je geen btw-aangifte te doen en dus btw te betalen. De keerzijde is dat je ook geen btw over de inkopen kan terugvorderen. Dus koop je een gloednieuwe computer dan kun je daarvan de btw niet terugkrijgen als je gebruik maakt van de KOR.

Hulp nodig bij deze belastingen?

Uit het bovenstaande komen vast allerlei vragen bij u opborrelen. Heb je hulp of advies nodig? Of gaat het misschien niet lukken om de aangifte voor het einde van deze maand in te dienen? Ik help je er graag mee. Bel me dan kunnen we kijken hoe dit opgelost kan worden.

Met vrolijke groet,

Petra Elzinga