kleineondernemersregeling aanvragen of niet?

In mijn vorige adviesbericht over 2 soorten belastingen heb ik de kleineondernemersregeling (KOR) al even genoemd. Deze keer wil ik wat dieper ingaan op de KOR. Daarvoor gaan we eerst naar het moment van factureren aan je klant.

Basisregel btw

De basisregel voor de btw is namelijk dat je jouw klant 21% (of 9%) extra laat betalen voor jouw dienst of product. Dit percentage noemen we btw en die moet jij op een later tijdstip afdragen aan de Belastingdienst. Hiervoor moet je, meestal per kwartaal, een btw-aangifte indienen.

Daarentegen heb jij, als ondernemer, op jouw eigen inkopen ook btw betaald aan jouw leverancier. Deze door jou betaalde btw mag je aftrekken (die noemen we voorbelasting) op het totaal van de door jou af te dragen btw. Het verschil, ook wel saldo genoemd, betaal je aan de Belastingdienst of krijg je van hen terug. Dit is afhankelijk van de uitkomst (te betalen of te ontvangen btw). 

Bepalen omzet 2021

De KOR is een regeling waarvan je gebruik kan maken wanneer de verwachting is dat jouw omzet in het eerstvolgende (kalender)jaar beneden de EUR 20.000 blijft. Je kan dan een verzoek indienen bij de Belastingdienst dat je aan de KOR wilt deelnemen.

Het grote voordeel is dan dat je geen btw-aangifte hoeft te doen, ofwel je bent dan vrijgesteld van btw en hebt minder administratieve verplichtingen. En je hoeft dus ook geen btw meer te vermelden op je facturen.

Voor hoelang kan ik deelnemen aan de KOR?

De regeling wordt aangevraagd voor 3 jaar. Wat nu als in die periode blijkt dat de omzet in een bepaald jaar boven de grens van EUR 20.000 komt? Het effect hiervan is dat vanaf dat moment, vanaf de omzet boven de EUR 20.000 btw moet worden betaald. En dus dat de klant deze btw moet gaan betalen. Bovendien kan dan gedurende 3 jaar niet weer worden deelgenomen aan deze regeling.

Waarom deelnemen aan de kleineondernemersregeling?

Deelnemen aan de KOR is alleen een voordeel als je denkt meer btw te moeten afdragen dan dat je ontvangt. Startende ondernemers ervaren dit vaak in hun beginjaren.

Krijg je steeds btw terug dan is het niet handig om aan de KOR deel te nemen. Wees je ook bewust dat deelname automatisch inhoudt dat je ook niet over je eigen inkopen de btw kan terugvragen.

Verleg je btw naar een andere ondernemer? Ook dan is deelname aan de KOR niet verstandig. De verleggingsregeling passen ze vaak in de bouw toe. Het komt erop simpelweg op neer dat de btw verlegd is van de leverancier (jij) naar de afnemer (de klant). Dat betekent dat jij geen btw hoeft te betalen over de verkopen maar in dit geval wel de btw over je eigen inkopen mag terugvorderen.

Hulp nodig bij de kleineondernemersregeling?

Heb je hulp nodig bij het inschatten van je omzet voor het komende jaar? Of bijvoorbeeld bij het aanvragen van de regeling bij de Belastingdienst? Neem dan vóór 1 december contact met mij op. De aanvraag moet namelijk voor 3 december ingediend zijn om per 1 januari 2021 van de regeling gebruik te kunnen maken.

Met vrolijke groet,
Petra Elzinga

Nb. Net zonnepanelen laten plaatsen? Ook dan kan ik helpen met het terugvragen van de btw en het aanvragen van de KOR.