inkomsten berekenen

Ik heb al een keer geschreven over de inkomstenbelasting en de omzetbelasting. Mijn vorige tekst ging over de KOR, de kleineondernemersregeling. Dan heb je al het besluit genomen om een bedrijf te beginnen en dit in te schrijven bij de KvK. Je draait al een poosje en hebt meer zicht op hoe het gaat met je bedrijf. Maar het starten van een eigen bedrijf kan ook gevolgen hebben voor je inkomstenbelasting. Nú ga ik wat dieper in op die inkomsten en waar je die precies invult bij de aangifte.

Inkomsten uit dienstbetrekking én uit eigen bedrijf

Je hebt het besluit genomen: ik ga voor mezelf beginnen, ik word zzp’er! Veel mensen die voor zichzelf beginnen, besluiten om dit naast hun betaalde baan, een zogenaamde dienstbetrekking te doen. Bij het indienen van de aangifte inkomstenbelasting komt dan de vraag naar voren: waar moet ik de winst uit mijn bedrijf aangeven? Dit kan namelijk op twee plaatsen, als ‘winst uit onderneming’ óf als ‘resultaat uit overig werk’ een stukje verderop in de aangifte. Eén van de eerste vragen in de aangifte is: Had u een onderneming? Je bent trots op je bedrijf dus ga je hier invullen: JA! De volgende vraag wordt al wat moeilijker: Was u ondernemer voor de inkomstenbelasting? Tsja… Gelukkig biedt de Belastingdienst hier een hulpmiddel aan, de OndernemersCheck. Door het invullen van de vragen krijg je een richtlijn, maar je kúnt alsnog hiervan afwijken.

Wat zijn de effecten van je antwoord?

Als je “ja” invult betekent dit dat je een zogenaamde ondernemersaangifte in moet vullen. Hierin krijg je de gelegenheid om gegevens over je bedrijf zoals je omzet en kosten in te vullen. Het resultaat is dat je in elk geval in aanmerking komt voor de mkb-winstvrijstelling. Deze korting houdt in dat je over veertien procent van je winst geen belasting hoeft te betalen. Verder kun je, afhankelijk van de geïnvesteerde tijd, nog voor extra aftrekposten in aanmerking komen. En natuurlijk voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, de KIA! Het deel van je winst waar je uiteindelijk belasting over moet betalen wordt vervolgens op één hoop gedaan bij je salaris. Het resultaat of en hoeveel je moet bijbetalen hangt dan af van de privézaken zoals aftrekbare rente van de hypotheek, giften etc.

Inkomsten bij ‘resultaat uit overige werkzaamheden’?

Als je invult dat je geen ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, kun je de winst uit je bedrijf invullen als ‘resultaat uit overig werk’. Die optie zie je bij het kopje ‘Inkomsten’. Het belangrijkste effect is dat je nu geen recht hebt op de mkb-korting die ik hierboven heb genoemd. Je betaalt dus belasting over je volledige winst. In dit geval is het verstandig om een deel, bv 40% van je winst, apart te zetten op een spaarrekening. Dan kom je in elk geval niet in de knoei als je de aanslag moet betalen.

Hulp nodig bij het invullen van de inkomstenbelasting?

Zo, best ingewikkeld! Wil je hulp bij het invullen van de inkomstenbelasting? Wil je meer info over KIA? Samen inschatten hoeveel belasting je ongeveer moet betalen?

Neem dan vooral contact met me op om hier samen naar te kijken!

Met vrolijke groet,
Petra Elzinga

Foto: Canva