Het urencriterium van 1225 uur

Allemaal klokken die helpen om het urencriterium te halen

Voor zzp’ers is de behaalde winst het inkomen voor de inkomstenbelasting. Inkomstenbelasting, hét topic in deze tijd van het jaar! Er zijn voor zzp’ers allerlei belastingaftrekposten, áls je het urencriterium tenminste hebt gehaald. Wat is dat urencriterium?

Het urencriterium van 1225 uur

Om voor de bedoelde belastingmaatregelen in aanmerking te komen, moet je je niet alleen ondernemer voelen maar dit ook duidelijk kunnen maken aan de Belastingdienst. Dus bijvoorbeeld je eigen onkosten betalen, het risico dragen als een klant niet betaald en zo zijn er nog een paar. Maar ook als je écht ondernemer bent in de ogen van de Belastingdienst ben je er nog niet! De maatregelen zijn alleen van toepassing als je voldoet aan het urencriterium. In Jip-en-Janneke-taal is de vraag: heb je in het kalenderjaar minstens 1225 uur gewerkt?

Uren bijhouden

Stel dat je de inspecteur van de Belastingdienst op bezoek krijgt dan is het wel handig als je de gewerkte uren ook kunt bewijzen. Maar wat voor tijd mag je dan eigenlijk noteren als werktijd? Dit lijkt het intrappen van een open deur. Natuurlijk is dat de tijd dat je concreet met je verkoopopdracht bezig bent. Maar het is meer dan alleen die tijd.

  • Relatiebezoekje? Vergeet dan de reistijd niet! En ga je erheen in je auto die niet op de zaak staat? Noteer dan ook voorál de kilometers heen en terug; die mag je tegen 19 eurocent van je winst afhalen.
  • Zoek je de bonnetjes bij elkaar voor de boekhouding? Hou je tijd bij: zonder administratie geen bedrijf, dús werktijd!
  • ’s Avonds nog even bellen met een klant die overdag niet bereikbaar is? Werktijd!
  • Netwerkbijeenkomst evenzo! En de kopjes koffie die je daarbij drinkt, misschien moet ik in de huidige coronatijd zeggen: óóit weer gaat drinken: die zijn ook aftrekbaar. Nou ja, deels, maar daar mag je contact over opnemen.

Waarom urencriterium?

En waarom nou die 1225 uur halen? Het levert je nogal wat op: ben je al even ondernemer dan krijg je een aftrekpost van ruim 7.000 euro. Voor starters komt daar nog een 2.000 euro bij. Over investeringen boven de 2400 euro een aftrekpost van 28%. Enzovoort… Dus ik zou zeggen, trek die agenda, gebruik die app en schrijf je tijd!

Vragen?

Over de belastingmaatregelen en het bijhouden van je administratie mag je me altijd bellen, ik help je daar graag mee!

Met vrolijke groet,
Petra Elzinga

Foto: Canva

Inkomsten uit dienstbetrekking én uit eigen bedrijf

inkomsten berekenen

Ik heb al een keer geschreven over de inkomstenbelasting en de omzetbelasting. Mijn vorige tekst ging over de KOR, de kleineondernemersregeling. Dan heb je al het besluit genomen om een bedrijf te beginnen en dit in te schrijven bij de KvK. Je draait al een poosje en hebt meer zicht op hoe het gaat met je bedrijf. Maar het starten van een eigen bedrijf kan ook gevolgen hebben voor je inkomstenbelasting. Nú ga ik wat dieper in op die inkomsten en waar je die precies invult bij de aangifte.

Inkomsten uit dienstbetrekking én uit eigen bedrijf

Je hebt het besluit genomen: ik ga voor mezelf beginnen, ik word zzp’er! Veel mensen die voor zichzelf beginnen, besluiten om dit naast hun betaalde baan, een zogenaamde dienstbetrekking te doen. Bij het indienen van de aangifte inkomstenbelasting komt dan de vraag naar voren: waar moet ik de winst uit mijn bedrijf aangeven? Dit kan namelijk op twee plaatsen, als ‘winst uit onderneming’ óf als ‘resultaat uit overig werk’ een stukje verderop in de aangifte. Eén van de eerste vragen in de aangifte is: Had u een onderneming? Je bent trots op je bedrijf dus ga je hier invullen: JA! De volgende vraag wordt al wat moeilijker: Was u ondernemer voor de inkomstenbelasting? Tsja… Gelukkig biedt de Belastingdienst hier een hulpmiddel aan, de OndernemersCheck. Door het invullen van de vragen krijg je een richtlijn, maar je kúnt alsnog hiervan afwijken.

Wat zijn de effecten van je antwoord?

Als je “ja” invult betekent dit dat je een zogenaamde ondernemersaangifte in moet vullen. Hierin krijg je de gelegenheid om gegevens over je bedrijf zoals je omzet en kosten in te vullen. Het resultaat is dat je in elk geval in aanmerking komt voor de mkb-winstvrijstelling. Deze korting houdt in dat je over veertien procent van je winst geen belasting hoeft te betalen. Verder kun je, afhankelijk van de geïnvesteerde tijd, nog voor extra aftrekposten in aanmerking komen. En natuurlijk voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, de KIA! Het deel van je winst waar je uiteindelijk belasting over moet betalen wordt vervolgens op één hoop gedaan bij je salaris. Het resultaat of en hoeveel je moet bijbetalen hangt dan af van de privézaken zoals aftrekbare rente van de hypotheek, giften etc.

Inkomsten bij ‘resultaat uit overige werkzaamheden’?

Als je invult dat je geen ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, kun je de winst uit je bedrijf invullen als ‘resultaat uit overig werk’. Die optie zie je bij het kopje ‘Inkomsten’. Het belangrijkste effect is dat je nu geen recht hebt op de mkb-korting die ik hierboven heb genoemd. Je betaalt dus belasting over je volledige winst. In dit geval is het verstandig om een deel, bv 40% van je winst, apart te zetten op een spaarrekening. Dan kom je in elk geval niet in de knoei als je de aanslag moet betalen.

Hulp nodig bij het invullen van de inkomstenbelasting?

Zo, best ingewikkeld! Wil je hulp bij het invullen van de inkomstenbelasting? Wil je meer info over KIA? Samen inschatten hoeveel belasting je ongeveer moet betalen?

Neem dan vooral contact met me op om hier samen naar te kijken!

Met vrolijke groet,
Petra Elzinga

Foto: Canva

 

Wat is de kleineondernemers­regeling (KOR)?

kleineondernemersregeling aanvragen of niet?

In mijn vorige adviesbericht over 2 soorten belastingen heb ik de kleineondernemersregeling (KOR) al even genoemd. Deze keer wil ik wat dieper ingaan op de KOR. Daarvoor gaan we eerst naar het moment van factureren aan je klant.

Basisregel btw

De basisregel voor de btw is namelijk dat je jouw klant 21% (of 9%) extra laat betalen voor jouw dienst of product. Dit percentage noemen we btw en die moet jij op een later tijdstip afdragen aan de Belastingdienst. Hiervoor moet je, meestal per kwartaal, een btw-aangifte indienen.

Daarentegen heb jij, als ondernemer, op jouw eigen inkopen ook btw betaald aan jouw leverancier. Deze door jou betaalde btw mag je aftrekken (die noemen we voorbelasting) op het totaal van de door jou af te dragen btw. Het verschil, ook wel saldo genoemd, betaal je aan de Belastingdienst of krijg je van hen terug. Dit is afhankelijk van de uitkomst (te betalen of te ontvangen btw). 

Bepalen omzet 2021

De KOR is een regeling waarvan je gebruik kan maken wanneer de verwachting is dat jouw omzet in het eerstvolgende (kalender)jaar beneden de EUR 20.000 blijft. Je kan dan een verzoek indienen bij de Belastingdienst dat je aan de KOR wilt deelnemen.

Het grote voordeel is dan dat je geen btw-aangifte hoeft te doen, ofwel je bent dan vrijgesteld van btw en hebt minder administratieve verplichtingen. En je hoeft dus ook geen btw meer te vermelden op je facturen.

Voor hoelang kan ik deelnemen aan de KOR?

De regeling wordt aangevraagd voor 3 jaar. Wat nu als in die periode blijkt dat de omzet in een bepaald jaar boven de grens van EUR 20.000 komt? Het effect hiervan is dat vanaf dat moment, vanaf de omzet boven de EUR 20.000 btw moet worden betaald. En dus dat de klant deze btw moet gaan betalen. Bovendien kan dan gedurende 3 jaar niet weer worden deelgenomen aan deze regeling.

Waarom deelnemen aan de kleineondernemersregeling?

Deelnemen aan de KOR is alleen een voordeel als je denkt meer btw te moeten afdragen dan dat je ontvangt. Startende ondernemers ervaren dit vaak in hun beginjaren.

Krijg je steeds btw terug dan is het niet handig om aan de KOR deel te nemen. Wees je ook bewust dat deelname automatisch inhoudt dat je ook niet over je eigen inkopen de btw kan terugvragen.

Verleg je btw naar een andere ondernemer? Ook dan is deelname aan de KOR niet verstandig. De verleggingsregeling passen ze vaak in de bouw toe. Het komt erop simpelweg op neer dat de btw verlegd is van de leverancier (jij) naar de afnemer (de klant). Dat betekent dat jij geen btw hoeft te betalen over de verkopen maar in dit geval wel de btw over je eigen inkopen mag terugvorderen.

Hulp nodig bij de kleineondernemersregeling?

Heb je hulp nodig bij het inschatten van je omzet voor het komende jaar? Of bijvoorbeeld bij het aanvragen van de regeling bij de Belastingdienst? Neem dan vóór 1 december contact met mij op. De aanvraag moet namelijk voor 3 december ingediend zijn om per 1 januari 2021 van de regeling gebruik te kunnen maken.

Met vrolijke groet,
Petra Elzinga

Nb. Net zonnepanelen laten plaatsen? Ook dan kan ik helpen met het terugvragen van de btw en het aanvragen van de KOR.

 

 

 

2 soorten belastingen

belastingen een kwestie van goed rekenen

Afbeelding over belastingen van Gerd Altmann via Pixabay

Voor veel mensen niet het meest favoriete onderwerp: belastingen. Iedereen komt vroeg of laat met belastingen in aanmerking. Als ondernemer heb je te maken met 2 soorten belastingen, namelijk de inkomstenbelasting en de omzetbelasting (btw).

Wat houdt de inkomstenbelasting eigenlijk in?

Iedereen die een inkomen geniet, moet hiervan een deel afdragen aan de overheid. Voor diegenen met een betaalde baan wordt elke maal bij de salarisbetaling een deel ingehouden, zodat je er eigenlijk niets van merkt. In het volgende jaar dien je dan de aangifte in waarbij je het totaal te betalen bedrag mag verminderen met aftrekbare kosten, onder andere de rente die voor een hypotheek is betaald. Het verschil tussen wat je moet betalen en al hebt betaald kan zowel positief als negatief zijn. Dus of je moet bijbetalen of je krijgt geld terug.

Voor degenen met een eigen bedrijf, bijvoorbeeld zzp’ers, bestaat het inkomen uit de winst van de onderneming. Na afloop, bij het indienen van de aangifte inkomstenbelasting, wordt bekeken hoeveel belasting hierover moet worden betaald. Gelukkig zijn er voor de zelfstandigen extra aftrekposten. Dit zijn bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek (voor wie gestart is als ondernemer) en de mkb-winstvrijstelling. Over het restant betaal je dan inkomstenbelasting.

De aftrekposten voor zzp’ers staan helaas onder druk. De regering is van plan om in ieder geval de zelfstandigenaftrek vanaf 2020 af te bouwen vanaf 2020 van € 7.280 naar ongeveer € 5.000.

Omzetbelasting of btw

De omzetbelasting, ook wel btw genoemd, is een belasting waar alleen de bedrijven mee te maken hebben. Tenminste, als consument betaal je uiteindelijk de btw maar de bedrijven, ook de eenmanszaken, lopen elk kwartaal tegen het feit aan dat de btw-aangifte op tijd moet zijn ingediend en (eventueel) betaald. Maar wat is nou eigenlijk btw?

De letters btw staan voor ‘belasting over de toegevoegde waarde‘. Het algemene tarief is 21%. Voor sommige goederen en diensten geldt een verlaagd tarief van 9%. De basisregel is, dat je over alle omzet, dus al je verkopen, btw in rekening moet brengen aan je klant (B2B). Doe je zaken met consumenten (B2C) dan zijn de bedragen die je communiceert vaak inclusief btw. Hoe dan ook, de klant betaalt vervolgens het factuurbedrag, inclusief btw aan jou. Jij geeft het totaal aan omzet en btw van je verkopen door aan de belastingdienst.

Over het algemeen heb je als ondernemer zelf ook btw betaald aan jouw leveranciers (investeringen, inkopen en kosten). Dit noemen we de voorbelasting. Het totaal van alle voorbelasting mag je in mindering brengen op het btw-bedrag dat je moet afdragen aan de Belastingdienst. Oftewel, het saldo van de te betalen btw verminder je met het te vorderen btw-bedrag. Het verschil tussen wat je aan btw moet betalen, of als voorbelasting in mindering mag brengen, kan zowel positief als negatief zijn. Dus of je moet in die periode betalen of je krijgt btw terug. Let nog wel even op het feit dat niet alle btw van iedere leveranciers aftrekbaar is.

Kleineondernemersregeling (KOR)

Verder noem ik hier nog even de kleineondernemersregeling, de KOR. Deze is bedoeld voor ondernemers die verwachten dat ze in een kalenderjaar niet meer dan € 20.000 omzet gaan realiseren. Als je wilt deelnemen aan deze regeling hoef je geen btw-aangifte te doen en dus btw te betalen. De keerzijde is dat je ook geen btw over de inkopen kan terugvorderen. Dus koop je een gloednieuwe computer dan kun je daarvan de btw niet terugkrijgen als je gebruik maakt van de KOR.

Hulp nodig bij deze belastingen?

Uit het bovenstaande komen vast allerlei vragen bij u opborrelen. Heb je hulp of advies nodig? Of gaat het misschien niet lukken om de aangifte voor het einde van deze maand in te dienen? Ik help je er graag mee. Bel me dan kunnen we kijken hoe dit opgelost kan worden.

Met vrolijke groet,

Petra Elzinga

Hoezo verzekeren?

mobiel verzekeren

Afbeelding van Pexels via Pixabay

Iedereen zal het met mij eens zijn: verzekeren is nodig! Met een onverzekerde auto ga je de weg niet op en een inboedelverzekering hebben de meeste mensen ook wel. 

Inboedelverzekering: wat valt er onder?

Wat velen zich waarschijnlijk niet realiseren is dat de mobiele telefoon lang niet altijd meer onder de inboedelverzekering valt. Laat je je dure iPhone buitenshuis vallen, dat valt er hoe dan ook al niet onder. Maar ook de kosten van een nieuw scherm – als je hem op het toilet op de plavuizen laat vallen – is niet bij alle verzekeringsmaatschappijen verzekerd. Ben je veel buiten de deur, kijk hier dan zeker naar! En of je wellicht een aparte telefoon- of mobiele verzekering nodig hebt voor alle apparaten die je onderweg gebruikt om je werk te kunnen doen.

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering?

En als het gaat om je bedrijf dan is een aansprakelijkheidsverzekering ook iets wat je aandacht nodig heeft. Want je zult maar een dure antieke vaas omstoten tijdens het schilderen. Of een leren bankje beschadigen van het jacht wat je aan het verbouwen bent. En stel dat je als hovenier een gasleiding raakt bij het aanleggen van een nieuwe tuin? Allemaal zaken die gelukkig niet iedere dag zullen voorkomen.

Maar als er zoiets gebeurt is het handig dat je hiervoor verzekerd bent. En ook, dat je uit je administratie snel de betreffende verzekering naar voren kunt halen. Alweer, ik kan het niet laten, een voorbeeld van het nut en noodzaak van een administratie die op orde is! Maar dit illustreert ook dat het dan gemakkelijk is om een tussenpersoon te kunnen bellen.

Advies over verzekeren

Ben jij het overzicht kwijt waarvoor je je hebt verzekerd? Of denk je misschien zelfs dat je dubbel verzekerd bent of helemaal niet? Ik help je graag bij het inzichtelijk maken van je administratie, zodat je in één oogopslag ziet welke verzekeringen je hebt lopen of zou kunnen afsluiten! En welke bedragen je daarvoor dan moet reserveren.

Nieuwsgierig naar meer Admi-On Advies?

Neem vooral een kijkje op mijn website en lees ook waarom Admi-On graag aan de slag gaat voor jou.

Met vrolijke groet,

Petra Elzinga